بسته ۳۶ عددی رژ لب مدادی میلوس

بسته ۳۶ عددی رژ لب مدادی میلوس شامل رنگهای متنوع از این رژ برای سلیقه های متنوع می باشد.